Certyfikat

CKS: Certified Kubernetes Security Specialist

Zdobywcy tego odznaczenia są praktykami Kubernetesa z osiągnięciami (jak dowodzi posiadanie certyfikacji CKA, wymaganej do podejścia do CKS). Zdobywcy przedstawili wymagane umiejętności do zabezpieczenia skonteneryzowanych aplikacji oraz platform Kuberenetesa podczas budowania, wdrażania i w trakcie pracy, oraz są wykwalifikowani do wykonywania tych zadań w profesjonalnych środowiskach.

Zobacz Moje poświadczenie certyfikatu

Komentarz Wojtka

Zdobycie CKS niesamowicie mnie ucieszyło. Zawsze interesowałem się tematyką bezpieczeństwa - więc jest to pewnego rodzaju ukoronowanie tego hobby.

Wymogiem do podejścia do CKS jest uzyskanie CKA, w związku z czym ścieżka otrzymania tej certyfikacji jest dłuższa, niż w innych poświadczeniach.