Polityka prywatności

Skrócona wersja i najważniejsze informacje

Koduje samo w sobie nie przechowuje Twoich prywatnych danych,
ani nie udostępnia ich podmiotom trzecim.

Kładę duży nacisk na prywatność i dostępność i staram się utrzymać Cię tak anonimowym jak to możliwe.

Informacje zapisywane przeze mnie są przechowywane wyłącznie w Twojej przeglądarce i nie udostępniane podmiotom trzecim:

  • Indywidualne preferencje (wybrane motywy, widoczność niektórych elementów na stronie - jak np. modal o Cookies)

Dane te są używane jedynie w celu udoskonalenia jakości usług dostarczanych przez platformę Koduje. Nie są przechowywane nigdzie indziej poza Twoją przeglądarką ani udostępniane podmiotom trzecim.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz szczegóły:

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Wojciech Połowniak.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.


Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO.

Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej  uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania  Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłem starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres wopolow@gmail.com. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco        przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie        jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są        gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego        nieupoważnione.


Wykaz powierzeń

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- TinyLetter by The Rocket Science Group – w celu świadczenia usługi biuletynu informacyjnego

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich        środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania:
Kontakt e-mailowy
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie        poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy        wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6  ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania        po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne        (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś        (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze,  tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies:
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu        swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują        cookies.

Cookies podmiotów trzecich
Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików        cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Narzędzia społecznościowe:
Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są  pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Na stronie znajduje się skrypt Google Analytics firmy Google LLC wykorzystywany do celów informacyjnych dot. zainteresowania stroną Koduje.pl